Discover Magazine Tour
English
magda 's profile photo
Magda
Monety okolicznościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski przedstawiające ważne postacie, wydarzenia i rocznice historyczne związane m.in. ze światem sztuki, kultury, nauki, przyrody i sportu. Commemorative coins issued by the National Bank of Poland showing important events, figures and historical anniversaries related to art, culture, science, nature and sport.