Discover Magazine Tour
English
robert stephenson (1837) philately postage stamps
miłosz's profile photo
Miłosz

Robert Stephenson (1837)

Published: May 26, 2018
Description

Historia lokomotywy #philately #postagestamp