Discover Magazine Tour
English
foto-medium-art poster, against seeing, 2009 posters art posters Mikołaj Dunikowski
zocha's profile photo
Zocha

Foto-Medium-Art Poster, Against Seeing, 2009

Published: September 18, 2018
Description

Foto-medium-Art Poster Exhibition: Tomasz Dobiszewski: Against Seeing #art #design #poster #poster #art