Discover Magazine Tour
English
folk art fair poster, 1982 posters exhibition posters
folk art fair poster, 1982 posters exhibition posters

1/2

one's profile photo
One

Folk Art Fair Poster, 1982

Published: July 27, 2018
Description

Original title: X Targi Sztuki Ludowej w Krakowie #poster #exhibition