Discover Magazine Tour
English
action "h", 1949 art graphics
Gallan

Action "H", 1949

Published: August 02, 2018
Description

Akcja „H” - działania podjęte przez rząd polski I 1949 w celu zwiększenia produkcji zwierzęcej na potrzeby rynku Action "H" - actions taken by the Polish government in 1949 to increase livestock production for the market #art #graphics