Discover Magazine Tour
English
poscard - katowice, 1978 postcards vintage – real photo (rppc)
ewa's profile photo
Ewa

Poscard - Katowice, 1978

Published: August 20, 2018
Description

Katowice - Postcard ul. Armii Czerwonej / Street of the Red Army #postcard #vintage