Discover Magazine Tour
English
wincenty dunikowski-duniko: zaraz wracam, 1972 art graphics

Wincenty Dunikowski-Duniko: Zaraz wracam, 1972

Published: September 11, 2018
Description

Przecięty papier czerpany, podklejony na tekturze, z 3 rzędami spinaczy Prezentowany na Festiwalu w Nowej Rudzie #art #graphics