Discover Magazine Tour
English
medal kanonizacyjny - św. piotr fourier i św. antoni maria zaccaria numismatics coins
Medal wybity w brązie. Na awersie w centrum popiersie Ojca Świętego w profilu lewym. Wokół uniesionego obrzeża w łuku napis wypukły wersalikami od lewej: LEO XIII, po prawej PONT MAX. Na rewersie dwie ozdobne pochylone ramy zwieńczone herbami. W lewej postać męska w układzie trzy czwarte w prawo w habicie z kolistym nimbem wokół głowy z jej lewej strony wypukły napis wersalikami: S. PIETRO z prawej: FOURIER. (tłum. łac.) Św. Piotr Furier. W prawej ramie męska postać trzy czwarte w lewo w sutannie z gałązką lilii. Wokół głowy kolisty nimb, z lewej strony wypukły napis wersalikami: S. ANTON. z prawej: M. ZACCARIA (tłum. łac.) Św. Antoni Maria Zaccaria. Pod ramami ozdobna podstawa a pod nią główka aniołka. Obrzeże medalu uniesione, ponad herbami w trzech wierszach wypukły napis wersalikami: CANONIZZAZIONE / ROMA / MDCCCXCVII. (tłum. łac.) Kanonizacja/Rzym/1897. Zawieszenie w postaci przewierconej kuli o średnicy: 4,5 mm, kółko nie zalutowane z drutu brązowego (1,6 mm) o średnicy: 12 mm.
Tadeusz

Medal kanonizacyjny - św. Piotr Fourier i św. Antoni Maria Zaccaria

Published: October 26, 2018
Description