Discover Magazine Tour
English
medalik zgromadzenia maryjnego w dobruszce - czechy numismatics coins
Medalik w kształcie stylizowanego gotyckiego maswerku, wybity wraz z uszkiem w mosiądzu i naturalnie spatynowany. Na awersie w centrum na gładkim tle postać Matki Bożej wg. wzoru z Cudownego Medalika. Wokół uniesionego brzegu obwiedzionego podwójną ramką (w tym jedna z owalnych perełek) wypukły napis wersalikami: O MARIA BEZ POSKVRNY, DEJ, AŤ SILNI LÁSKOU TVOJĺ, ZVĺTĚZĺME V KAŽDÉM BOJI! (tłum. czeski: O Mario bez grzechu poczęta daj siłę łaski Twojej a zwyciężymy w każdym boju). U dołu ozdobna rozetka z czterech płatków i dwie kropki. Na rewersie wokół uniesionego brzegu gładki szlak oddzielony ramką z owalnych perełek. Na szlaku wypukły napis wersalikami: MARIÁNSKÁ DRUŽINA PANĺ A DĺVEK POD. OCHR. NEP. POČETI P. MARIE A SV. VÁCLAVA V DOBRUŠCE (tłum. czeski: Zgromadzenie maryjne kobiet i dziewcząt pod opieką Niepokalanie Poczętej Maryi Panny i św. Wacława w Dobruszce). W Centrum gładkiego tła postać króla Wacława w zbroi w otoczeniu dwóch aniołów. Pod postaciami wypukła data 1909.
Tadeusz

Medalik zgromadzenia maryjnego w Dobruszce - Czechy

Published: February 22, 2019