Discover Magazine Tour
English
św. stanisław kościół na skałce w krakowie numismatics coins
Medalik wybity dwustronnie w mosiądzu naturalnie spatynowany (wybarwienia po usunięciu plam agresywnej patyny). Na awersie w centrum wizerunek św. Stanisława w szatach biskupich z pastorałem w ręku, przed nim wynurzająca sie z podziemi postać rycerza Piotra Strzemieńczyka – właściciela Piotrawina. Wokół uniesionego obrzeża wydzielony cienką linią szlak a na nim wypukły napis wersalikami: ŚWIĘTY STANISŁAWE PATRONIE NASZ MÓDL SIĘ ZA NAMI. U dołu napis rozdzielony równoramiennym krzyżykiem. Na rewersie w centrum fronton kościoła św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa na Skałce w Krakowie. Wokół uniesionego obrzeża wydzielony łukami z cienkiej linii szlak z wypukłym napisem wersalikami - z lewej strony wizerunku: PAMIĄTKA Z KOŚCIOŁA z prawej strony: NA SKAŁCE W KRAKOWIE. Uszko wybite płasko wraz z medalikiem.
Tadeusz

Św. Stanisław kościół na Skałce w Krakowie

Published: July 08, 2019