Discover Magazine Tour
English
medal "salvator mundi" (xix w.) numismatics coins
Medalik wybity wraz z uszkiem w miedzi - ciemno patynowany. Na awersie w centrum prawy profil Jezusa Chrystusa z krzyżowym nimbem nad głową, wokół uniesionego obrzeża wypukły napis wersalikami z lewej strony: FILIVS z prawej DEI . VIVI (tłum. łac.) Syn Boga żywego. Pod wizerunkiem wypukła sygnatura: C. MOSCETTI. F. Na rewersie w centrum lewy profil Maryi z okrytą głowa i owalnym nimbem. Wokół uniesionego obrzeża wypukły napis wersalikami z lewej strony: DEI . MATER z prawej IMMACVLATA (tłum. łac.) Niepokalana Matka Boga. Pod wizerunkiem wypukła sygnatura: C.M.* Wymiary: wysokość z uszkiem 46,0 mm, średnica 38,9 mm, średnica uszka 6,8 mm, grubość 4,2 mm. * C[ARLO] MOSCETTI - jeden z medalierów Watykańskich w latach 1846 - 1878
Tadeusz

Medal "Salvator Mundi" (XIX w.)

Published: July 09, 2019