Discover Magazine Tour
English
kongregacja dzieci maryi (gg) numismatics coins
Medalik wybity dwustronnie wraz z uszkiem w srebrze naturalnie spatynowany. Na awersie wzdłuż nieznacznie uniesionego brzegu szlak z perełek i wzdłuż nie go wypukły napis wersalikami: MONSTRA TE ESSE MATREM (tłum. łac.) Pokaż, żeś nam matką. W centrum wizerunek Matki Bożej Apokaliptycznej – nimb z 7 gwiazd. Postać depcze głowę węża – symbolu szatana. Na rewersie wokół uniesionego obrzeża wypukły napis wersalikami: CONGREGATION DES ENFANTS DE MARIE (tłum. franc.) Zgromadzenie Dzieci Maryi. W centrum gwiazda zaranna poniżej symetrycznie splecione gałązki lilii przewiązane wstążką a pod nimi prostokątna ramka z podwójnych wypukłych linii w środku której ręcznie grawerowane litery G.G. Boki ramki ozdobione plecionym ornamentem. Na rewersie na uszku wybita cech srebra. Przez uszko przechodzi zalutowane kółeczko z drutu srebrnego 1,1 mm, średnicy 9,0 mm.
Tadeusz

Kongregacja Dzieci Maryi (GG)

Published: July 10, 2019