Discover Magazine Tour
English
wincenty dunikowski-duniko: nogi z waty davida (1975) art graphics

Wincenty Dunikowski-Duniko: Nogi z waty Davida (1975)

Published: July 19, 2019
Description

Druk na papierze firmowym / Printing on letterhead Ośrodek Programowania Artystycznego DUNIKO The artistic Program Centre Wystawiany w Pałacu Sztuki (Metody, Tendencje, Postawy, 1978) #art #graphics #wincenty-dunikowski-duniko #wincentydunikowskiduniko #dunikowski #fineart #1975