Discover Magazine Tour
English
medalik - błogosławiona magdalena zofia barat (przed 1925 r.) numismatics coins
Medalik wybity dwustronnie wraz z uszkiem w aluminium. Na awersie w centrum na gładkim tle klęcząca postać zakonnicy trzymająca w jednej ręce - na sercu krzyżyk w drugiej książkę. Wokół głowy nimb promienisty, wokół postaci ramka maswerkowa. Z lewej i prawej strony postaci przy uniesionym obrzeżu wstęga z wypukłym napisami wersalikami: B. MAGDALENA SOPHIA BARAT. Na rewersie w centrum w uniesionej ramce wizerunek siedzącej kobiety (Matka Boska) w długich szatach z zakrytą głową - ponad głową nimb w kształcie elipsy. W lewej opuszczonej dłoni Maryja trzyma wrzeciono połączone nicią ze stojącą obok kądzielą, po przeciwnej stronie postaci wazon z gałązka kwiatu lilii. Wokół uniesionego obrzeża matowy wypukły szlak a na nim napis wersalikami: MATER ADMIRABILIS pod obrazem O.[RA] P.[RO] N.[OBIS] (tłum. łac.) Matko Przedziwna Módl się za nami. Przez uszko przechodzi kółeczko z drutu mosiężnego grubości 1,1 mm, średnicy 6,5 mm.
Tadeusz

Medalik - Błogosławiona Magdalena Zofia Barat (przed 1925 r.)

Published: July 25, 2019