Discover Magazine Tour
English
medalik - stowarzyszenie wniebowzięcia numismatics coins
Medalik w kształcie mandorli wybity dwustronnie wraz z uszkiem stemplem lustrzanym w aluminium (ślady czyszczenia na rewersie). Na awersie wokół uniesionego obrzeża oddzielona cienka linią wstęga, na lustrzanym tle wypukłe litery kursywą: CONGREGATIE VAN O[NZE]-L[IEVE]-VR[OUW]- HEMELVAART (tłum. hol.) Stowarzyszenie Wniebowzięcia. W centrum scena wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Postać Maryi wśród chmur unoszona przez aniołki (matowy stempel). Na rewersie wokół uniesionego obrzeża szlak ozdobnych perełek. W centrum na lustrzanym tle siedząca postać starszej kobiety (św. Anna) w długich szatach z zakrytą głową, w lewej ręce trzyma kwitnącą gałązkę lili. Obok stoi dziewczynka (Maryja) z odkrytą głową ze splecionymi długimi włosami w luźnej szacie trzyma gałązkę kwiatu. Wokół głowy św. Anny nimb kolisty, wokół głowy Maryi nimb z 8 gwiazd. Ponad postaciami wzdłuż obrzeża wypukły napis wersalikami: H. ANNA, BID VOOR ONS! (tłum. hol.) Św. Anno módl się za nami.
Tadeusz

Medalik - Stowarzyszenie Wniebowzięcia

Published: July 29, 2019