Discover Magazine Tour
English
medalik 500-lecia obrazu mb na jasnej górze (ii wz.) numismatics coins
Medalik wybity wraz z uszkiem, dwustronnie w cynku i srebrzony. Na awersie w centrum dwa anioły unoszą obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w ozdobnej szerokiej ramie, ponad obrazem stylizowane inicjały MARIA, pod obrazem girlanda z kwiatów róży przedzielająca datę 1882. u dołu wypukłe inicjały sprzedawcy medalu K. B. (Karol Błaszkiewicz). Ponad sceną z obrazem wokół uniesionego obrzeża w dwóch wierszach wypukły napis kursywą: NA PAMIĄTKĘ PIĘCIO-WIEKOW ISTNIENIA OBRAZU NA JASNEJ GÓRZE/MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ. Na rewersie na gładkim tle wypukły napis wersalikami w dziewięciu wierszach - (pierwszy i ostatni umieszczony po łuku wzdłuż uniesionego obrzeża). TRZYSTA LAT w JERUZALEM/PIĘĆSET W CAROGRODZIE/BYŁAM WSZECHWŁADNĄ PANIĄ/NA ZIEMI I WODZIE/ PIĘĆSET NA BEŁZKIM ZAMKU/ BYŁAM STRAŻNIKOWĄ/PIĘĆSET JASNA GÓRA/CZCI/MNIE NIEBA KRÓLOWĄ.
Tadeusz

Medalik 500-lecia obrazu MB na Jasnej Górze (II wz.)

Published: August 05, 2019