Discover Magazine Tour
English
medalik św. klemens maria hofbauer numismatics coins
Medalik wybity dwustronnie wraz z uszkiem w aluminium i naturalnie spatynowany. Płaski relief. Na awersie portret 3/4 w prawo św. Klemensa. Postać ubrana w sutannę ze stułą na szyi. Wokół głowy nimb kołowy. Wokół uniesionego obrzeża szlak wyznaczony cienką wypukłą linią, na którym z lewej strony postaci wypukły napis wersalikami: STE CLEMENS MARIA a z prawej HOFBAUER ORA P. N. (tłum łac.) Święty Klemensie Maria Hofbauer módl się za nami. Na rewersie w centrum portret 3/4 w lewo ojca świętego w piusce na głowie ubranego w sutannę. Ponad postacią skrzyżowany pastorał i krzyż patriarchy ponad nimi mitra biskupia a lewej strony data 1884 a z prawej 1909. Wokół postaci pierścień z dwóch okręgów wypełniony napisem wersalikami: IN PIAM MEMORIAM JUBIL. XXV EPISCOPATUS PII PAPAE X. (tłum. łac.) Na pamiątkę jubileuszu 25-lecia biskupstwa papieża Piusa X. Przestrzeń pomiędzy uniesionym obrzeżem a pierścieniem wypełniona ornamentem z liści laurowych.
Tadeusz

Medalik św. Klemens Maria Hofbauer

Published: September 20, 2019