Discover Magazine Tour
English
medalik 500-lecia obrazu mb na jasnej górze (i wz) numismatics coins
Medalik wybity stemplem lustrzanym wraz z uszkiem, dwustronnie w cynku i srebrzony. Na awersie w centrum dwa anioły unoszą obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w szerokiej ramie, ponad obrazem stylizowane inicjały MARIA, pod obrazem wypukła data: 1882 a pod nią girlanda z kwiatów róży. U dołu wypukłe inicjały sprzedawcy medalu K. B. (Karol Błaszkiewicz). Ponad sceną z obrazem wokół uniesionego obrzeża w dwóch wierszach wypukły napis kursywą: NA PAMIĄTKĘ PIĘCIO WIEKOW ISTNIENIA OBRAZU NA JASNEJ GÓRZE/MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ. Na rewersie na gładkim tle wypukły napis wersalikami w ośmiu wierszach - (pierwszy i ostatni umieszczony po łuku wzdłuż uniesionego obrzeża). TRZYSTA LAT w JERUZALEM/PIĘĆSET W CAROGRODZIE/BYŁAM WSZECHWŁADNĄ PANIĄ/NA ZIEMI I WODZIE/ PIĘĆSET NA BEŁZKIM ZAMKU/ BYŁAM STRAŻNIKOWĄ/PIĘĆSET JASNA GÓRA/CZCI MNIE NIEBA KRÓLOWĄ. Przestrzeń po pierwszy wierszu i przed ostatnim wypełniają rozetki.
Tadeusz

Medalik 500-lecia obrazu MB na Jasnej Górze (I wz)

Published: October 29, 2019