Discover Magazine Tour
English
medalik św. zyta i m. b. częstochowska numismatics coins
Medalik wybity wraz z uszkiem w aluminium. Na awersie w centrum postać bosej kobiety w długiej szacie, z włosami owiniętymi chustką jedną rękę trzyma na piersi drugą opiera o cebrzyk, do którego napływa woda z ujęcia w postaci sześciennych słupów. Wokół głowy kobiety nimb kołowy. Z prawej strony u stup postaci gałązka kwitnącej lilii. Wokół uniesionego obrzeża szlak z perełek przedzielanych płomykami. Z lewej strony postaci wzdłuż brzegu wypukły napis wersalikami: ŚWIĘTA ZYTO, z prawej MÓDL SIĘ ZA NAMI. Na rewersie w centrum na gładkim tle wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Wokół uniesionego obrzeża szlak z ozdobnych pąków kwiatu. Wzdłuż brzegu od lewej wypukły napis wersalikami: MATKA BOSKA CZĘSTOCHOWSKA. Medalik nie sygnowany.
Tadeusz

Medalik św. Zyta i M. B. Częstochowska

Published: July 31, 2020