Discover Magazine Tour
English
medalik, św. alojzy i matka boska numismatics coins
Medalik w kształcie (mandorli) wybity obustronnie wraz z uszkiem z mosiądzu naturalnie spatynowany. Na gładkim awersie postać klęczącego młodzieńca w sukni jezuickiej, białej komży z szerokimi rękawami bez szlaków. Święty obejmuje postać Jezusa Chrystusa na krzyżu*. Krzyż na postumencie, umieszczony pod osłoną z udrapowanego materiału. Z prawej strony ponad postacią świętego unoszą sie dwa aniołki trzymające lilię. Wokół uniesionego obrzeża napis wersalikami: H. ALOYSIUS PATRON DER JUGEND, BITTE FUR UNS [ŚW. ALOJZY, PATRONIE MŁODZIEŻY, MÓDL SIĘ ZA NAMI]. Napis oddzielony od tła słabo zarysowaną linią podobnie jak słabo wybito napis z lewej strony. Na rewersie w centrum postać Maryi na wycinku kuli ziemskiej, pod stopami wąż, wokół głowy nimb z dziewięciu gwiazd. Wokół uniesionego obrzeża napis wersalikami: O MARIA, OHNE SUNDE EMPFANGEN BITE F. U. ! [O MARYJO BEZ GRZECHU POCZĘTA, MÓDL SIĘ ZA NAMI !].
Tadeusz

Medalik, św. Alojzy i Matka Boska

Published: August 27, 2020