Sophie Taeuber-Arp

Formes élémentaires
en composition verticale-horizontale, 1917
(Formy elementarne
w kompozycji pionowo-poziomej)
Gouache (gwasz) 28x24 cm

 

Reprodukcje prac artystów:
© Stiftung Hans Arp und
Sophie Taeuber-Arp e.V. w Rolandseck

Zdjęcia: Wolfgang Morell

wystawa | powrót <  > dalej