Roman Opalka

K o l e k c j a  E w y  i  M a r k a   P i e t k i e w i c z ó w
*******
G A L E R I A

W S T Ę P | K A T A L O G | W Y J Ś C I E


W S T Ę P

.

Pragniemy Państwu przedstawić kolekcję wczesnych prac jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów polskich, Romana Opałki.

Wyprzedzająca konceptualizm koncepcja malarska tego artysty oparta na uniwersalnej idei filozoficzno-artystycznej związanej z odnotowywaniem upływającego czasu jest wciąż żywym świadectwem niewyczerpanych możliwości ludzkiej myśli i wyobraźni. To właśnie owa spójność i jednolitość, konsekwencja i czystość zbliżające dzieło twórcy do bezwzględnej doskonałości oraz uniwersalizm i zobiektywizowanie koncepcji myślowej w połączeniu z harmonijnym, hieratycznym pięknem złożyły się na międzynarodową sławę tego artysty, laureata najzaszczytniejszych nagród, obecnego w najsłynniejszych muzeach świata.

Paweł Sosnowski, kurator:
Kolekcję stanowią wczesne prace Romana Opałki. Żadna z nich nie była dotąd eksponowana. Wiele z nich wymagało gruntownej konserwacji, gdyż przez całe lata spoczywały w zapomnieniu, bez należytej troski. Kolekcję rozpoczynają najwcześniejsze, młodzieńcze próby artysty, następnie przechodzimy wyrywkowo przez cały okres studiów na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, by trafić na dwa obszerne zbiory dzieł powstałych na zamówienie - są to projekty pocztówek świątecznych i ilustracje do opowieści indonezyjskich oraz do sumeryjskiego mitu o Gilgameszu. Uzupełnieniem tej strony twórczości Opałki są pojedyncze projekty okładek i plakatów. Nie jest to, niestety, kolekcja pełna - sporo obrazów, rysunków i szkiców uległo zniszczeniu, część została rozproszona po muzeach lub pozostaje w posiadaniu rodziny i przyjaciół artysty; sam Roman Opałka zabrał ze sobą do Francji wyselekcjonowany zespół prac. Kolekcję zamykają prace będące bezpośrednim odniesieniem do późniejszych decyzji artystycznych - widzimy tu pierwsze Fonematy i szkice do "alfabetu greckiego". Wszystkie zebrane prace pozwalają prześledzic drogę, jaką przebył artysta, by osiągnąć swój cel: program "Opałka 1965 / 1 - oo".

Marek Pietkiewicz:
Dzieła sztuki - głównie malarstwo - kolekcjonujemy z żoną od przeszło dwudziestu lat. Zbieraliśmy dzieła starych mistrzów, malarstwo i rzeźbę polską, starą niemiecką porcelanę, wreszcie sztukę współczesną. Pewnego dnia, będąc w archiwum Muzeum Akademii Sztuk Pieknych natknęliśmy się na bardzo zniszczony papierowy zwój rysunków, które zafascynowały nas. Postanowiliśmy je odkupić i wtedy dowiedzieliśmy sie, że są one dziełami Romana Opałki. Po odnowieniu prace te zawisły u nas w domu. Stały się magnesem przyciagającym kolejne dzieła tego artysty, które ciągle zdobywamy rozszerzając stale kolekcję.

DO GÓRY


K A T A L O G


wydawnictwo albumowe
29 x 23 cm
104 strony
ponad 100 wysokiej jakości reprodukcji barwnych i czarno-białych
twarda okładka
tekst artysty

art-ed [ art-ed info system | księgarnia | #ID0119 ]

do nabycia w księgarniach oraz u wydawcy - w wydawnictwie MODULUS

DO GÓRY


© MODULUS Studio 1997 / All rights reserved / E-mail: info@modulus.eu