Nagroda O2018

Drodzy Czytelnicy!

Rozpoczynamy kolejną edycję Nagrody O z nadzieją, że wyróżnione przez nas osobowości – działający indywidualnie artyści, kolektywy twórcze czy organizatorzy życia kulturalnego – zyskają szansę rozgłosu, a dzięki temu nowe możliwości realizowania swoich zamierzeń. Szczególnie pozytywnie wartościujemy te postawy, które wykraczają poza metaforyczne „centrum” i dystansują się od wiodących strategii i kulturalnych mód. Jednocześnie kryterium niezmiennym pozostaje dla nas wysoki poziom artystyczny i intelektualny twórczości.

Nagroda O 2018 zostanie przyznana w siedmiu kategoriach: sztuki wizualne i fotografia, literatura, teatr, muzyka, film, architektura, design.

Jeszcze w lutym ogłosimy listę nominowanych i wyłonimy zwycięzców.

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR