Biografia

Jerzy Olek łączy w swoich działaniach artystyczną praktykę z rozważaniami teoretycznym. Od lat 1970-tych jest aktywnym animatorem środowiska artystycznego.

W tym czasie współtworzył ruch fotografii ekspansywnej i medialnej. W 1977 r. założył galerię Foto-Medium-Art, która stała się platformą wymiany myśli o sztuce oraz odegrała zasadniczą rolę w promowaniu fotomedialnej linii neoawangardy. W tamtym  okresie Jerzy Olek był również pomysłodawcą i realizatorem  licznych wystaw i sympozjów, m.in. Stany graniczne fotografii. W latach 80-tych był związany z ruchem fotografii elementarnej. Od 1989 r. pełnił funkcję kuratora Fotokonferencji Wschód – Zachód, a od 1999 dyrektora artystycznego festiwalu sztuki IAbiRynT w Kłodzku.

Od 1991 r. Jerzy Olek realizuje projekt pod nazwą Bezwymiar iluzji, na który składają się obrazy, rysunki, instalacje, fotografie, grafiki, a także szereg tekstów teoretycznych. Twórca koncentruje się wokół problematyki związanej z próbami przestrzenności obrazu, wykroczenia poza dwuwymiarowość przedstawienia. Namysł artysty dotyczy także  widzialności rzeczy, możliwości i granic poznania. Artystyczna metoda Jerzego Olka, poprzez prymat pytania nad odpowiedzią, bliska jest hermeneutycznej praktyce. Twórca, rozważając interesujące go zagadnienia, posiłkuje się wiedzą  z zakresu matematyki, geometrii nieeuklidesowej, psychofizjologii i kosmologii. Refleksja artysty,  poprzez  łączenie ze sobą wątków filozofii zen ze spuścizną  europejskiej awangardy, szuka syntezy elementów kultury Zachodu i Wschodu.

 

Jerzy Olek (ur. w 1943 r.) studiował na  Politechnice Wrocławskiej, później w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Artystyczną i teoretyczną działalność łączy z praktyką pedagogiczną. Wykłada w Akademiach Sztuk Pięknych w Poznaniu i Gdańsku oraz na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej i w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Mieszka we Wrocławiu i Gierałtowie.

Współpracuje z licznymi czasopismami. Jego krytyki i teksty teoretyczne publikowane były  m.in. w „Fotografii”, „European Photography”, „Projekcie”, „Artlife”, „Arteonie”, „Artluku”.

Dorobek artystyczny Jerzego Olka był prezentowany podczas licznych wystaw, m.in. w Lionie, 2001; Lubece, 2003; Nantes,2004; Strasburgu, 2005; Krakowie, 2007; Berlinie, 2008.

Jerzy Olek

Jerzy Olek
Jerzy Olek

Dane kontaktowe:

E-mail: info@foto-medium-art.com

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR