Prezentacje O.pl: Twórcy


Jan Berdyszak

Berdyszak, Jan

Realizacje artystyczne profesora Jana Berdyszaka obejmują szeroki wachlarz dziedzin i technik, m.in. malarstwo, grafikę, rzeźbę, instalację i fotografię. Jest także autorem scenografii do przedstawień teatralnych. Interdyscyplinarnej działalności artysty towarzyszy pogłębiona refleksja teoretyczna. Analityczna postawa, naukowy charakter prac…


Codemanipulator

Codemanipulator

Codemanipulator jest autorem kodowanych obrazów, instalacji interaktywnych, multimedialnych wizualizacji i fotografii. Można je scharakteryzować jako interdyscyplinarne realizacje z zakresu sztuki, architektury, urbanistyki, internetu. Charakterystyczne jest naukowe podejście artysty do zagadnień digitalizacji i kodów…


Tomasz Dobiszewski

Dobiszewski, Tomasz

Tomasz Dobiszewski formułuje artystyczną wypowiedź, posługując się fotografią, wideo i interaktywnymi instalacjami. Czas i przestrzeń, ograniczenia percepcji widza, iluzja stanowią obszar zainteresowań młodego twórcy. W cyklu Forma nova oculos terret (2002) artysta, wykorzystując ograniczenia percepcji…


Kinga Dunikowska

Dunikowska, Kinga

Poszukiwania Kingi Dunikowskiej koncentrują się wokół zagadnień związanych z kulturą popularną. Artystka wykorzystuje język reklamy i filmu, żongluje motywami zaczerpniętymi z otoczenia, łączy je z wątkami baśni, legend lub mitologii. Jej metoda artystyczna daleka jest od jawnej krytyki wykorzystanych wątków…


Wincenty Dunikowski-Duniko

Dunikowski-Duniko, Wincenty

Źródła koncepcji sztuki i postawy artystycznej Wincentego Dunikowskiego-Duniko tkwią w późnym okresie sztuki konceptualnej i przełomie postkonceptualnym. Zagadnienia badania medium kreacji artystycznej, odpowiedniości reprezentacji względem rzeczywistości, notacja efemerycznych procesów, pragmatyczny dobór języka kreacji są wzbogacone o atrakcyjny gestyczny sztafaż…


Michał Jakubowicz

Jakubowicz, Michał

Michał Jakubowicz koncentruje się wokół problematyki kodu wizualnego, morfologii przekazu, obrazowania językowego i pozajęzykowego, topologii i znaku pustego. Prowadzi badania związane z percepcją figur asemantycznych. Zajmuje się fotografią, performance, pisze poezję oraz teksty krytyczne i teoretyczne…


Andrzej Lachowicz

Lachowicz, Andrzej

Andrzej Lachowicz jest jednym z najważniejszych przedstawicieli polskiej neoawangardy. Wyrastająca z konceptualnej refleksji twórczość artysty reprezentuje tendencję racjonalistyczną, intelektualną, skoncentrowaną na badaniu języka sztuki. Twórca wypowiada się poprzez fotografię, film, wideo, malarstwo, grafikę, rysunek…


Natalia LL

Lach-Lachowicz, Natalia (Natalia LL)

Multimedialna twórczość Natalii LL obejmuje fotografię, wideo, performance, instalację, ale też malarstwo i rysunek. Artystka jest autorką tekstów teoretycznych i rozważań na temat sztuki, które akcentują najważniejsze przesłanki jej postawy artystycznej. Realizacje Natalii LL wynikają z eksperymentów sztuki konceptualnej…


Jerzy Olek

Olek, Jerzy

Jerzy Olek łączy w swoich działaniach artystyczną praktykę z rozważaniami teoretycznym. Od lat 1970-tych jest aktywnym animatorem środowiska artystycznego. W tym czasie współtworzył ruch fotografii ekspansywnej i medialnej. W 1977 r. założył galerię Foto-Medium-Art, która stała się platformą wymiany myśli o sztuce…


Tadeusz Sawa-Borysławski

Sawa-Borysławski, Tadeusz

Refleksja Tadeusza Sawy-Borysławskiego, ujawniająca się w pracach i tekstach teoretycznych, jest syntezą artystycznego i naukowego pojmowania świata. Od lat fascynuje się pojęciem chaosu, jego teorią i mocą sprawczą wobec rzeczywistości, sztuki i architektury. Otoczenie, postrzegane jako chaotyczne, poddaje procesom budowania struktur porządku…


Zdzisław Sosnowski

Sosnowski, Zdzisław

Zdzisław Sosnowski zajmuje się eksperymentalnym filmem i fotografią, sztuką performance oraz audio art. Łączy kreację z działalnością animatora środowiska artystycznego i teoretyka. W latach 70-tych XX w. był jedną z najaktywniejszych postaci ruchu neoawangardowego, którego działalność sytuuje się na granicy sztuki pojęciowej i postkonceptualnej…


Teresa Tyszkiewicz

Tyszkiewicz, Teresa

Teresa Tyszkiewicz wyraża refleksję artystyczną w wielu dyscyplinach, wśród których można wymienić rysunek, malarstwo, fotografię, performance czy film eksperymentalny, określany przez nią jako obraz wyobraźni w ruchu. Jej bardzo osobiste realizacje, z powodu dużego ładunku erotycznego, często kojarzone były z rozwijającą się…


Uwaga: Strona w przebudowie…


U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can"t change the fact that U"ve been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR