Biografia

Refleksja Tadeusza Sawy-Borysławskiego, ujawniająca się w pracach i tekstach teoretycznych, jest syntezą artystycznego i naukowego pojmowania świata. Od lat fascynuje się pojęciem chaosu, jego teorią i mocą sprawczą wobec rzeczywistości, sztuki i architektury. Otoczenie, postrzegane jako chaotyczne, poddaje procesom budowania struktur porządku. Artysta, wbrew dedukcyjnej zasadzie od ogółu do szczegółu, fotografuje detale architektoniczne – dachy, ornamenty, gzymsy, które w oderwaniu od kompozycji budynku tworzą autonomiczne struktury wykorzystywane przy kolejnych realizacjach. Poruszając się po marginesie idei stojącej u podstawy kompozycji dzieła architektonicznego, pojmując je poprzez detal, stworzył intrygującą metodę pozyskiwania materiału wyjściowego do dalszych przekształceń. Ponownie wykorzystane elementy mogą budować kompozycję odmienną, zaprzeczającą pierwotnej lub zupełnie inną estetykę. Taka praktyka i teoria znalazła zastosowanie w pracach z serii Nantes (2004), które należą do rozpoczętego jeszcze w latach 80-tych cyklu Geometrie Chaosu.

W ostatnich latach metoda pracy i realizacje Tadeusza Sawy-Borysławskiego zostały poszerzone o wiedzę z zakresu antropologii kulturowej Dolnego Śląska. Rodzinny Wrocław artysty w wyniku skomplikowanych zawirowań historycznych i zmian demograficznych jest miastem, którego pamięć zbiorowa sięga zaledwie czasów po II wojnie światowej. Zabytki, przede wszystkim historyczne budowle, nie należą do historii ludzi, którzy tam mieszkają. Upodobanie artysty do miejscowej architektury modernistycznej, która reprezentuje najwyższy światowy poziom, zaowocowało nowym projektem. Archilimy są tkaninami – kilimami zbudowanymi z fotografii motywów architektonicznych, które zostały ułożone w koncentryczne kompozycje na zasadzie obrazów z kalejdoskopu. Wizerunki żelbetonowych kapiteli, ciągów okien czy zaokrąglonych narożników, pozyskane w ramach tradycyjnej metody pracy artysty, stworzyły struktury bardzo odmienne i należące do innej estetyki. Archilimy są podobne do tradycyjnych kilimów kultury huculskiej, niegdyś popularnych na Dolnym Śląsku wśród przesiedleńców. Dzieła jednak noszą tytuły tożsame z nazwiskami znanych architektów (m.in. Poelzig, Scharoun, Mendelsohn, Zimmermann, 2005/2007).

 

Tadeusz Sawa-Borysławski (ur. w 1952 r.) w 1976 r. ukończył Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jest architektem, zajmuje się grafiką użytkową, rysunkiem i fotografią, tworzy instalacje i uczestniczy w pokazach intermedialnych. Jest autorem wielu publikacji o architekturze i sztuce współczesnej. Wykłada na Wydziale Artystycznym Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Prace artysty były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych i grupowych. W 1987 r. ekspozycja artysty w Foto-Medium-Art nosiła tytuł Sen. W 2008 r. w tejże galerii pokazywana była jego wystawa Geometries of Chaos – Archilim.

Tadeusz Sawa-Borysławski

Tadeusz Sawa-Borysławski
Tadeusz Sawa-Borysławski

Dane kontaktowe:

Artysta reprezentowany przez Galerię Foto-Medium-Art w Krakowie:

E-mail: info@foto-medium-art.com

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR