Biografia

Źródła koncepcji sztuki i postawy artystycznej Wincentego Dunikowskiego-Duniko tkwią w późnym okresie sztuki konceptualnej i przełomie postkonceptualnym. Zagadnienia badania medium kreacji artystycznej, odpowiedniości reprezentacji względem rzeczywistości, notacja efemerycznych procesów, pragmatyczny dobór języka kreacji są wzbogacone o atrakcyjny gestyczny sztafaż. Ciągła zmiana, a zarazem długo kontynuowane cykle, sekwencyjność kreacji, obecność czasu w refleksji artystycznej, „rozpuszczenie” sztuki w przestrzeni życia codziennego czy ironiczna kontestacja tradycyjnych wartości artystycznych to najbardziej czytelne wyróżniki wielowymiarowej działalności artysty.

W interdyscyplinarnej praktyce twórcy można wyodrębnić dwa obszary. W pierwszym koncentruje się on na problemie rozwoju formy, integrując niemal wszystkie sposoby realizacji - crossover było jego praktyką artystyczną na długo zanim powstał ten termin. Lejtmotywem artysty jest slogan I am always changing (1972) i rozbudowana teoria: Siła koncepcji -  Energia sztuki (1972/1973). Drugi obszar związany jest z poszerzeniem pojęcia sztuki. Intelektualnym poszukiwaniom zazwyczaj towarzyszą syndromy różnie rozumianego buntu, które wyrażają się w manifeście to be is to be against (1972) – Duniko określano mianem „anarchista bez powodu”.  Artysta definiuje swoją działalność jako osobistą reakcję na stan świadomości kultury.

Wśród punktów, które ogniskują artystyczną biografię Duniko należy wymienić dzieła z cyklu Moment Art (transparentne fotografie Oddech Duniko, 1974/1976, Wspólny druk oddechem, 1980 i Młotkujący artysta, 1976), dokumentacje akcji (m.in. Art spożywcze, 1973, Labirynt, 1973), monumentalne obrazy (From the Series T, 1989), fotografie i obiekty z serii Zeskrobywane ekrany (1973/1989), prace z cyklu Point of No Return i Story of Point of No Return, instalacje Program bieżący, czy dzieła dedykowane Barnettowi Newmanowi Who is Afraid of Red, Yellow and Blue Death (1978) i inne. Uzupełnieniem dzieł materialnych są teksty – manifesty, które okazały się brzemienne dla całej twórczości Duniko, i którym pozostaje wierny do dziś, m.in. My best picture is a day, My best graphic is a night, My best sculpture is my wife, 1973; My best video is the current programme, 1974.

Wincenty Dunikowski-Duniko zdobył międzynarodowe uznanie już w połowie lat 70-tych za cykle prac Klasery, Albumy (1971), Projekcje (1973/1974) oraz Moment Art (1976), wielokrotnie nagradzanych na prestiżowych wystawach w kraju i za granicą. Był założycielem fikcyjnego Centrum Programowania Artystycznego Duniko (1972). Brał udział w wystawach neoawangardy polskiej lat 70-tych. W latach 80-tych realizował instalacje i obiekty z serii Ready for Use (od 1980) i New “New” Revolution (od 1985). Kolejna dekada zaowocowała cyklami: Program bieżący (od 1992, na podstawie idei z 1974), Point of no Return (od 1992), Story of Point of No Return (od 1998) i Early Post Fossilien Painting (od 1999). Dzieła z lat 80-tych i 90-tych wystawiał m.in. w Kassel, Heidelbergu, Mulhous, Berlinie, Ludwigshafen, Orońsku, Warszawie i Melbourne. Przełom XX i XXI w. minął pod znakiem wystaw retrospektywnych w Krakowie, Heidelbergu, Orońsku i Bielsku Białej.

Wincenty Dunikowski-Duniko (ur. w 1947 r.) ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie w 1974 r. Obecnie mieszka i pracuje w Bonn, Berlinie i Krakowie.

Prace artysty znajdują się w kolekcjach polskich i zagranicznych, m. in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Nationalgalerie w Berlinie, Schering Kunstverein w Berlinie, Bank of America w San Francisco, Moderna Galerija w Ljubljanie, Museum of the Southwest w Midland.

O jego sztuce pisało wielu wybitnych historyków sztuki i krytyków, m.in. Ryszard Stanisławski, Konrad Scheurman, Hans Gercke, Lars Brandt, Jan Stanisław Wojciechowski, Ryszard W. Kluszczyński, Tomasz Gryglewicz.

Wincenty Dunikowski-Duniko

Wincenty Dunikowski-Duniko
Wincenty Dunikowski-Duniko

Dane kontaktowe:

www: https://duniko.art

e-mail: info@duniko.art

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR