Biografia

Codemanipulator jest autorem kodowanych obrazów, instalacji interaktywnych, multimedialnych wizualizacji i fotografii. Można je scharakteryzować jako interdyscyplinarne realizacje z zakresu sztuki, architektury, urbanistyki, internetu. Charakterystyczne jest naukowe podejście artysty do zagadnień digitalizacji i kodów (binarnego oraz znaczeniowego), jak również badanie wpływu świata wirtualnego na twórczość i przemiany społeczne.

Działalność Codemanipulatora jest refleksją nad rozwojem sztuki w kontekście nowych technologii, w szczególności Desktop Revolution, która miała miejsce w drugiej połowie lat 80-tych. Obserwacja tego ruchu i rozpoznawanie możliwości, prowadziły u niego do powstawania radykalnych idei, jeszcze zanim pojawiły się sposobności ich realizacji. Gdy takie zaistniały, natychmiast idee te realizował. Jako jeden z pierwszych na świecie wykorzystywał technologie, wynikające z rozwoju ogólnodostępnej sieci komunikacji, takie jak kod HTML, jako medium kreacji artystycznej.

Artysta wykorzystuje istniejące kody lub celowo je programuje, aby świadomie lub świadomie przypadkowo nimi manipulować. W taki sposób tworzy nowe znaczenia, konteksty oraz interpretacje. Realizacje mają formę tekstową – kod, jak również zmienną wizualną.

Idee realizowane w cyberprzestrzeni w trakcie bezprecedensowego procesu CodeManipulation  mogą w świecie realnym i wirtualnym przybrać postać CodePainting, CodePoetry, CodeMovies, CodeSculpture, CodeArchitecture, …CodeEverything. Ważnym elementem pracy Codemanipulatora jest analizowanie tych samych kodów z wykorzystaniem różnych programów-interpretatorów, np. przeglądarek internetowych, programów 3D, mechanizmów importu, eksportu oraz transformacji danych.

Interdyscyplinarne i intermedialne badania, poparte znajomością semantyki, artysta prowadzi w celu unaocznienia granic percepcyjno-interpretacyjnych człowieka oraz interpretacji dokonywanych przez maszynę, jak również ich paradoksalnych wielowątkowości. Różnorodność prac wykracza często poza „estetykę nowych mediów”. Prace Codemanipulatora nawiązują do ikon historii sztuki (HTML-Malevich, 1996), zawierają refleksję socjologiczną (Me-Myself-And-I, 1996, Dekalog, 2007), niekiedy dążą do interakcji widza z obiektem (Codemanipulator’s Toybox, 2007; Take a Cookie, 2007).

 

CODEMANIPULATOR (ur. w 1971 r.) mieszka i pracuje w 01001011 01110010 01100001 01101011 01101111 01110111 01101001 01100101 (4b 72 61 6b 6f 77 69 65). W 1997 r. ukończył architekturę na Politechnice Krakowskiej. Jest laureatem Nagrody Miasta Krakowa w Dziedzinie Nauki i Techniki (1998) oraz Nagrody Towarzystwa Urbanistów Polskich (Warszawa, 1998) za projekt 010111010 Miasto w Mieście (wspólnie z Beatą Wielgos). Prace artysty prezentowane były podczas wystaw: Utopia i wizja, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 1999; Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Warszawa 2000; 010111010 – the Reality of Virtuality, brot.undspiele Galerie, Berlin 2006; Allusions or: Histo/Reconstruction, TAGallery, Cyberspace 2007; You Own Me Now Until You Forget About Me, Moderna Galeria, Ljubljana 2008.

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR