*************

Krzysztof Penderecki Itinerarium

home | ... | 3 | ... | 7 | 8 | 9 | ... | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ... | 86 | 87

 

 

         

W LABIRYNCIE

Uprawiam różne formy muzyczne. Szukam w nich odpowiedzi na nurtujące mnie pytania i wątpliwości. Poszukiwanie ładu i harmonii łączy się z odczuciem rozpadu i apokalipsy. Świat zewnętrzny wkracza niejednokrotnie z całą brutalnością w moje życie wewnętrzne. Zmusza do pisania utworów, takich jak: Tren ofiarom Hiroszimy, Dies irae, Polskie Requiem. Jest to ważna część mojej twórczości. Świat muzyki jest jednak światem idealnym. Najchętniej przeto zwracam się do nieskażonej zewnętrznością, czystej formy muzycznej. Krążę, błądzę - wchodzę w mój symboliczny labirynt.Tylko droga okrężna prowadzi do spełnienia. Labirynt zbudowałem też w moim lusławickim ogrodzie. W nim czuję się bezpiecznie, cofam się, odnajduję inne drogi. Wychodzę z niego niechętnie. Tu też w Lusławicach powstaje najbliższa mi muzyka: pisane latami symfonie oraz kameralistyka - moja musica domestica. Uciekam tutaj w intymność, w świat bliski ciszy - i wydaje mi się, że zbliżam się do istoty muzyki.

Krzysztof Penderecki

         

Diably
       
       
           
           
<--         -->