*************

Krzysztof Penderecki Itinerarium

home | ... | 3 | ... | 7 | 8 | 9 | ... | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ... | 86 | 87

 

 

         

Sztuka jest ryzykiem. Od samego początku, kiedy zdecydowałem się na realizację wystawy "Krzysztof Penderecki - Itinerarium", byłem świadom wielkiego ryzyka, a zarazem niezwykłej przygody.

Słowo - itinerarium - po łacinie oznacza plan podróży lub dziennik wędrówki. W starej jak świat dziecięcej zabawie może oznaczaś również zbiór tajemnych znaków mających doprowadzić nas do celu wyprawy. Kiedy dochodzimy jednak do celu, okazuje się, że nie on jest najważniejszy. Najważniejsza jest właśnie droga i jej przeżycie. Szkice muzyczne Krzysztofa Pendereckiego są wejściami do nieznanej ogromnej konstrukcji architektonicznej, której tajemnice można poznaś jedynie przekraczając je odważnie.

Kiedy przed niespełna rokiem rozpoczynaliśmy tworzenie wystawy, wiedzieliśmy, że wyzwaniu, jakie stawia tak sugestywny zapis drogi muzycznej, mogą sprostaś wyłącznie ludzie noszący w sobie wyobraźnię dziecka. Projekt wystawy przygotowany przez Annę Baranową i Zbigniewa Barana oraz Piotra Nawarę jest właśnie takim przedsięwzięciem. Nie prowadzi nas do celu, bo cel jest jednocześnie początkiem. W pełni sposobi nas do odbycia muzycznej i duchowej podróży. Jeżeli mamy w sobie dość potęgi wyobraźni, możemy ją zacząć od nowa.

Każda wystawa ma swoją historię, a "Itinerarium" szczególną. Z perspektywy czasu należy jednak pamiętaś o tym, co było szlachetne i budujące. Podczas pracy nad wystawą mieliśmy świadomość eksplorowania terenów mało zbadanych. Fascynującym aspektem tej wyprawy była możliwość współpracy z kompozytorem, który udostępnił nam swoje prywatne archiwum oraz szkice zdeponowane w wydawnictwie Schott w Moguncji. Wybrane prace zostały pieczołowicie udokumentowane. Bunkier Sztuki posiada obecnie najbogatszą w świecie dokumentację fotograficzną szkiców artysty. Wspólnie z wydawnictwem Modulus zdecydowaliśmy się wydać ekskluzywny katalog, który stanowi unikalny przewodnik po labiryncie twórczości Krzysztofa Pendereckiego. Droga została wytyczona. Zapraszam Państwa do magicznej wędrówki.

Krzysztof Głuchowski
Dyrektor Galerii Bunkier Sztuki


         
Credo
       
       
           
           
<--         -->